E-Campus Albania

Looking for a contractor?

MODERN EQUIPMENT FOR AGRICULTURAL WORKS

Online Studio at eCampus Albania! Lectures are online, the program chooses for you and you have a personal tutor to follow each step. Diploma? Known by all EU countries! For more information you can contact us

Konvertoni diplomën tuaj në një diplom Europiane

Nëse dëshironi të studioni jashtë vendit dhe nuk mund të largoheni nga Shqipëria, eCampus ju jep mundësi të konvertojë diplomën tuaj me lehtësi. Ky konvertim mund të bëhet direkt në internet kudo që të jeni në Shqipëri.

Duke konvertuar kreditet dhe me disa provime shtesë, ju do të keni një diplomë italiane në duart tuaja për të gjitha vendet e BE-së.

Bachelor & Master

Shkruani historinë e jetës në universitetin e duhur, eCampus! Studimi bëhet online pa penguar aktivitetet sociale dhe në të njëjtën kohë është formuar kudo që të jeni. eCampus mundëson studimin paralel të botës!

E-Campus Albania

Studioni degën që ke ëndërruar gjithmonë, por pa hequr dorë nga puna dhe duke ndryshuar mënyrën e jetesës suaj! Studimi Online dhe Pranë një Diplomë Evropiane të Certifikuar Europiane!

#eCampus ju ofron 44 programe Bachelor dhe Master në 5 fakultete:

– Drejtësi

– Ekonomik

– Inxhinieri

– Psikologji

– Literaturë

Konvertimi Diplomës
Konvertoni diplomën tuaj në një diplom Europiane

Nëse dëshironi të studioni jashtë vendit dhe nuk mund të largoheni nga Shqipëria, eCampus ju jep mundësi të konvertojë diplomën tuaj me lehtësi. Ky konvertim mund të bëhet direkt në internet kudo që të jeni në Shqipëri.

Duke konvertuar kreditet dhe me disa provime shtesë, ju do të keni një diplomë italiane në duart tuaja për të gjitha vendet e BE-së.

Bachelor & Master

Bachelor & Master

Shkruani historinë e jetës në universitetin e duhur, eCampus! Studimi bëhet online pa penguar aktivitetet sociale dhe në të njëjtën kohë është formuar kudo që të jeni. eCampus mundëson studimin paralel të botës!

E-Campus Albania

E-Campus Albania

Studioni degën që ke ëndërruar gjithmonë, por pa hequr dorë nga puna dhe duke ndryshuar mënyrën e jetesës suaj! Studimi Online dhe Pranë një Diplomë Evropiane të Certifikuar Europiane!

#eCampus ju ofron 44 programe Bachelor dhe Master në 5 fakultete:

– Drejtësi

– Ekonomik

– Inxhinieri

– Psikologji

– Literaturë

eCampus ju ofron 44 programe Bachelor dhe Master në 5 fakultete::

Drejtësi:

7 Programe Studimi
Ekonomik:

3 Programe Studimi
Inxhinieri:

7 Programe Studimi
Psikologji:

3 Programe Studimi
Literaturë:

3 Programe Studimi