Dizajn dhe Marketing

Dizajn dhe Marketing

Kohët e fundit kemi pasur si klientët tonë Eden Breeze, e-campus, Albreeze.

Ne kemi dëgjuar nga afër nevojat e klientëve tanë dhe kemi plotësuar kërkesën e tyre. Klientët e mësipërm kanë përfunduar markimin e tyre dhe ne jemi duke vazhduar të punojmë ngushtë me SEO dhe Dep. Të Marketingut për të rritur praninë e tyre në internet.

Natyrisht që specialistët tanë në web design kanë përfunduar dhe vazhdojnë të përmirësojnë “dyqanin e tyre” online.